Καλή χρονιά από το νέο ΔΣ

ροδια2

Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ρητορικές αναζητήσεις!

Το νέο ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Βάλια Λουτριανάκη (πρόεδρος)

Γιώργος Μπίκος (αντιπρόεδρος)

Ελένη Λαμπρινάκου (γενική γραμματέας)

Γεωργία Καρέλα (ταμίας)

Έφη Λαλιώτου (σύμβουλος)

Νάγια Τρίγκα (σύμβουλος)

Γιώτα Σκιαθίτη (σύμβουλος)