Πρακτικά εργαστηρίων συνεδρίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ − ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Δείτε τα κείμενα των πρακτικών που υπεβλήθησαν για 9 από τα 26 εργαστήρια που επιμελήθηκε η Ένωση στο πλαίσιο του Συνεδρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ − ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (4-6 Μαρτίου 2016, Αθήνα, http://sinedriosxolikabiblia.weebly.com/): 

praktika-ekedisi-enosi-ergastiria-final

Την επιμέλεια του τόμου είχαν η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, Βάλια Λουτριανάκη και Γιώργος Μπίκος.

Αντιγράφουμε από τον πρόλογο το σκεπτικό της έκδοσης, που αποτυπώνει και μέρος της φιλοσοφίας της Ένωσης: «[…] Η ένταξη των βιωματικών εργαστηρίων στο πρόγραμμα του συνεδρίου συνάδει με τη σημασία που δίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα για μια εκπαίδευση που έχει νόημα για τους μαθητές. Οι τελευταίοι έχουν να να αντιμετωπίσουν μια σύγχρονη πραγματικότητα που απαιτεί ποικίλες δεξιότητες ζωής (life skills): συνεργασία, καινοτόμο σκέψη, προσαρμοστικότητα, αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς κ.ά. Ο ασφυκτικός χρόνος του σχολείου που, δυστυχώς, παραμένει –ειδικά στο Λύκειο– εξετασιοκεντρικό, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο επιμορφωμένος, όμως, και «υποψιασμένος» εκπαιδευτικός είναι σε θέση, σε πρώτη φάση, να διαχέει βιωματικές δραστηριότητες μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία – πετυχαίνοντας παράλληλα την εμβάθυνση στο μάθημα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε δεύτερη φάση, εάν του δοθεί η καλή ευκαιρία να αναλάβει ένα σχέδιο εργασίας ή έναν όμιλο δραστηριοτήτων, μπορεί, με πολύ μεγαλύτερη άνεση, να εφαρμόσει βιωματικές, διερευνητικές και δημιουργικές τεχνικές, να κερδίσει το ενδιαφέρον το μαθητών για το αντικείμενο του μαθήματος και να ασχοληθεί συστηματικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η βιωματική μάθηση, λοιπόν, απαιτεί έναν δάσκαλο-εμψυχωτή και ο κύριος στόχος των εργαστηρίων του συνεδρίου ήταν να δοθεί, μέσα από την ποικιλία των 26 συνολικά εργαστηρίων, η ευκαιρία μιας πρώτης γνωριμίας με εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν εναλλακτική προσέγγιση της μάθησης: θέατρο, ρητορική, δημιουργική γραφή, νέες τεχνολογίες, μουσειακή εκπαίδευση, χορός, οπτικοακουστικός γραμματισμός, κινηματογράφος, φιλαναγνωσία, εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσομοίωση πολιτικών θεσμών είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα που παρουσίασαν οι εμψυχωτές των εργαστηρίων. Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνεται ένα δείγμα μόνο θεωρητικού πλαισίου και περιγραφής ορισμένων εργαστηρίων, καθώς για πολλούς ήταν δύσκολη η αποτύπωση στο χαρτί της βιωματικής δράσης […]».