1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ − ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ​και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

http://sinedriosxolikabiblia.weebly.com/Αφίσα συνεδρίου (1)

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος συνδιοργανώνουν στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον». Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που διοργανώνει, στο μεγαλύτερο μέρος τους, η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.