Η καλλιέργεια της κριτικής κοινωνικής και πολιτικής σκέψης των μαθητών

Ο εκπαιδευτικός-εκπαιδευτής Ρητορικής, πολιτικός επιστήμονας και κοινωνιολόγος Δρ Γ. Μπίκος παρουσίασε την ακόλουθη πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Argumentation, Rhetoric, Debate and Critical Pedagogy – Τhinking and Speaking a Better World», που πραγματοποιήθηκε στο Maribor της Σλοβενίας στις 22-24 Οκτωβρίου του 2010.

«Η κριτική κοινωνική και πολιτική σκέψη και οι τρόποι καλλιέργειάς της στους μαθητές της δ/θμιας εκπ/σης»: gbicos-omilia-slovenia