Η΄ Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου

Στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία (Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Τιράνων), με προτροπή τού Προέδρου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητή κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, λειτουργούν από το 2000-2001 Όμιλοι και Ομάδες Ρητορικής Τέχνης.

Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση στοιχείων ρητορικής κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων τού αναλυτικού προγράμματος.

Στις 28, 29 και 3thumb_Afisa_RitorikoiAgones-4-010 Μαρτίου 2015 η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει την Η΄ Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου.
Οι μαθητές
, μέσω τής συμμετοχής τους στα ομαδικά και ατομικά ρητορικά αγωνίσματα, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να αναπτύξουν γόνιμο διάλογο και να αρθρώσουν σαφή και τεκμηριωμένο λόγο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.arsakeio.gr/gr/announcements/22379-rhetorics-2015