Αξιολογικά κριτήρια μεταπτυχιακού προγράμματος «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

Μετά από συζήτηση με τον κ. Νάκα και πρόταση της Ένωσης να προστεθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη κριτήρια που αφορούν όλους εκείνους που ασχολούνται ως εκπαιδευτικοί, φοιτητές, επαγγελματίες κ.λπ. με τη ρητορική και τη δημόσια ομιλία, όπως «Ενασχόληση με τη διδασκαλία της ρητορικής στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση» , «Διάκριση σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες ρητορικής τέχνης και γενικότερα δημόσιας ομιλίας» και «Επιμόρφωση σε θέματα συναφή με τη ρητορική τέχνη», υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα προσμετρηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (που συγκεντρώνει το 50% της αξιολογικής βαθμολογίας).

Αξίζει να σημειωθεί και το σκεπτικό του προγράμματος:

«Το Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσφέροντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας
και της πειθούς, –αλλά και παρέχοντας γνώσεις, αφενός σχετικά με την ιστορία της ρητορικής και την καταλυτική της επίδραση στην εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων των δυτικοευρωπαϊκών
χωρών, αφετέρου σχετικά με τις τεχνικές παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και ανάλυσης και παραγωγής ποικίλων πολυτροπικών κειμένων για
χρήση στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο–, στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων- ερευνητών, οι οποίοι προέρχονται τόσο από το χώρο των επιστημών (ανθρωπιστικών και θετικών) όσο και από το χώρο της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των ΜΜΕ και οι
οποίοι επιζητούν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μέσα και έξω από τον εργασιακό τους χώρο.[ ]
Οι απόφοιτοι του ΔΔΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται
με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, διοικητικά, επιχειρησιακά ή άλλα, με στόχο την ανάδειξή τους σε στελέχη με συμβουλευτικά και διοικητικά καθήκοντα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, το ΔΔΠΜΣ αποβλέπει και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών ως στελεχών ειδικών στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και την
ενίσχυση μαθημάτων ρητορικής και επιχειρηματολογίας, καθώς και σχετικών πρακτικών ασκήσεων, και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.»

images

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

Με μεγάλη μας χαρά ενημερωθήκαμε από τον καθηγητή μας κ. Νάκα για το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ρητορικής σε συνδυασμό με ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες! Είναι τιμή μας που ανακοινώνεται για πρώτη φορά διαδικτυακά στη σελίδα μας. Το υποστηρίζουμε ένθερμα και ευχόμαστε να συμβάλει στην αναβάθμιση της ρητορικής παιδείας. Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση: mps rhetoric mps rhetoric-aitisi

Συνάντηση Ρητορικής Τέχνης στο Ρέθυμνο – 27 Ιουλίου 2015

Δύο χρόνια μετά τον πρώτο «σπόρο» που ρίξαμε -12ωρο εργαστήριο μετά από πρόσκληση της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Ρεθύμνου και μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης κ. Αγγ. Καψάσκη, και της προέδρου του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου, κ. Ειρήνης Βογιατζή- κάτι, σημαντικό, φύτρωσε μέσα από την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεση πειραματισμού εμπνευσμένων συναδέλφων: μια συνάντηση εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και, μάλιστα, με διαθεματική διασύνδεση με τις φυσικές επιστήμες (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών).
Θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας να την παρακολουθήσουμε και ευχόμαστε να είναι η αρχή μιας μεγάλης παράδοσης στην Κρήτη.rethymno2

Διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, στο εξαιρετικά διατυπωμένο σκεπτικό των διοργανωτών:

«… Προσπάθεια συνάντησης και σύνδεσης –με τρόπο συγκροτημένο και στη βάση της συμπληρωματικότητας και της συνεργασίας– γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και αποσκοπεί στην αλλαγή παραδείγματος των γραμματισμών που απαιτείται να καλλιεργούνται στο σχολείο.

Η διαδικασία: συστηματικότητα/ οργάνωση / εξάσκηση

Πρώτα απ’ όλα: τόλμη για πειραματισμός.

Η φετινή διοργάνωση ακολουθεί το γνωμικό «η αρχή το ήμισυ του παντός» και αποσκοπεί: α) στην παρουσίαση της διαδικασίας β) στη συνάντηση, γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων γ) και κυρίως αποσκοπεί στην πρόσκληση των συναδέλφων και στην απαρχή μιας συνεργασίας σε συστηματική βάση από την αρχή της επόμενης χρονιάς, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης και ανταλλαγής εμπειριών.
Φέτος δουλέψαμε μια ομάδα ανθρώπων-φυσικών και φιλολόγων- που μπορέσαμε γρήγορα να συναντηθούμε και να διοργανώσουμε κάποιες συναντήσεις. Περισσότερο ως πιλοτική και προπαρασκευαστική φάση. Το χρονικό διάστημα ήταν πολύ μικρό και δεν προλάβαμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Έτσι, οι αγώνες αντιλογίας θα είναι περισσότερο πειραματισμός και ανάλογες και οι προσδοκίες αυτών που θα τους παρακολουθήσουν. Ευελπιστούμε ότι θα δώσουν το υλικό για σκέψη στους συναδέλφους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και με τις δικές τους πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες θα συναντηθούμε από τον Σεπτέμβρη.

ΘΕΜΑΤΑ
Επελέγησαν θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τα οποία απασχολούν καθημερινά τον πολίτη. Τα θέματα που  αναλύσαμε στο πλαίσιο των συναντήσεων μας, είναι τα ακόλουθα.
1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας.
2. Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
3. Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί.
4. Προστασία Περιβάλλοντος και ειδικότερα.
α) Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
β)Τρύπα του όζοντος.
Για τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν αρκετές απόψεις και η επιστημονική τεκμηρίωση τους και οι μαθητές ασκήθηκαν παραδειγματικά σε αγώνες αντιλογίας  στις συγκεκριμένες  ενότητες».