Αγώνες Επιχειρηματολογίας 2009

Η εγκύκλιος του Υπουργείου εδώ: ΑΓΩΝΕΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_2009

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση για εθελοντική υποστήριξη νέων ομάδων ή για συστηματική προετοιμασία ομιλητών. Πληροφορίες: 210-6740823, 6977307730.