Η Ένωση στο Μουσείο Ηρακλειδών

Mε τρία νέα προγράμματα εμπλουτίζεται η ενότητα «Λόγος και Σκέψη» και η συνεργασία μας με τον οικείο, πια, και αγαπητό χώρο του Μουσείου Ηρακλειδών. Το ανανεωμένο πρόγραμμα του Μουσείου υπteamwork-idea-valiaόσχεται παιχνίδι και γνώση, σε μια ατμόσφαιρα που εμπνέει τη συγκέντρωση, κεντρίζει την περιέργεια και καλλιεργεί την αγάπη για έρευνα και ανακάλυψη.

«Μικροί Ηγέτες» για μαθητές Γυμνασίου
«Creative English Club» για μαθητές 5-11 ετών
 «Το αστρόπλοιο της Επιστήμης» για μαθητές 5-11 ετών

Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://herakleidomarin1n-art.gr/el/index.cfm?get=home