2ος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων – Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ετοιμάζουμε τον νέο κύκλο βιωματικών σεμιναρίων και είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις από μέλη και φίλους! Θα είναι μια ευκαιρία αλληλοεπιμόρφωσης (με συμβολικό κόστος ή εντελώς δωρεάν για τα μέλη μας, όπως και πέρυσι) αλλά και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων για όποιον ενδιαφέρεται να διαθέτει κάτι ανάλογο. Η θεματολογία περιλαμβάνει τη ρητορική και την επικοινωνία, τις διαπραγματεύσεις, τη δημιουργική σκέψη, τις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, τη δημιουργική γραφή και ό,τι άλλο μπορεί να θεωρείτε ενδιαφέρον για εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς και το ευρύ κοινό. Απαραίτητη προϋπόθεση: ο αριθμός των πρακτικών /  βιωματικών ασκήσεων να καταλαμβάνει περισσότερο από το 80% του χρόνου των εργαστηρίων. Περιμένουμε τις προτάσεις σας έως την Κυριακή 17/3 (τίτλο και περίληψη 150-200 λέξεων) στο enosiritorikis@gmail.com