Συνάντηση Ρητορικής στο ΓΕΛ Καμινίων

Στις 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΛ Καμινίων Εκπαιδευτική Συνάντηση Ρητορικής Τέχνης με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές έξι σχολείων της Αττικής. Η πρωτοβουλία της συνάντησης ανήκει στον καθηγητή του σχολείου Δρα Γεώργιο Μπίκο. Η Ένωση ήταν παρούσα σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία με την εθελοντική συμμετοχή πέντε εκπαιδευτών ρητορικής.

Στο πρώτο μέρος αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν στη φιλοσοφία ενασχόλησης με την καλλιέργεια του προφορικού λόγου και την απαραίτητη παράλληλη καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης τόσο στο πλαίσιο του μαθήματος όσο και στο πλαίσιο των απογευματινών ρητορικών ομίλων.

Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν τρία παράλληλα βιωματικά εργαστήρια δειγματικού χαρακτήρα, στα οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ποικιλία ασκήσεων που αποβλέπουν, μέσα από τη συστηματική εφαρμογή τους, στη βελτίωση ποικίλων επιμέρους χαρακτηριστικών μιας ομιλίας / ενός ομιλητή: περιεχόμενο, επιχειρηματολογία, δομή, εκφορά, γλώσσα του σώματος, καλλιέργεια αυτοπεποίθησης, ετοιμότητα σκέψης, τεχνικές παραγωγής ιδεών, οργάνωση αρχείου ενημέρωσης κ.ά. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με δραστηριότητες που συμβάλλουν στη ρητορική παιδεία και δοκίμασαν επί τόπου τις δυνάμεις τους συνειδητοποιώντας παράλληλα αδυναμίες προς βελτίωση.

Στο τρίτο μέρος πραγματοποιήθηκαν τρεις φιλικοί αγώνες debate, ώστε να εφαρμόσουν οι μαθητές και στην πράξη όσα έμαθαν. Οι κριτικές επιτροπές σχολίασαν εκτενώς τις ομιλίες και επεσήμαναν σε κάθε ομάδα τις δεξιότητες που είναι καλό να αναπτύξει τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη.

Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ο βιωματικός χαρακτήρας των εργαστηρίων, η ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες και, βεβαίως, η υποδειγματική φιλοξενία του ΓΕΛ Καμινίων ήταν αρκετά για να αποκομίσουν οι παρευρισκόμενοι πολλαπλά οφέλη. Η Ένωση ενθαρρύνει και στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, διότι αναδεικνύουν αφενός την αφοσίωση πολλών εκπαιδευτικών και σχολείων σε δραστηριότητες που ενδυναμώνουν και τη διδακτική πράξη και το φιλικό κλίμα του σχολείου και αφετέρου δημιουργούν πυρήνες δημιουργικού και δημοκρατικού προβληματισμού, στους οποίους συμμετέχουν αυριανοί συνειδητοποιημένοι ενεργοί πολίτες.

Γιάννης Τσιχριτζής