Ίδρυση ελληνικού ομίλου Toastmasters International

Η Ένωση υποστηρίζει την ίδρυση ρητορικών ομίλων μαθητών και ενηλίκων, θεωρώντας ότι μόνο μέσω της συστηματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο της Ρητορικής μπορεί να αναπτυχθεί η εμπειρία και η γνώση σχετικά με τη διδασκαλία του. Επίσης, η απουσία εγχειριδίων στην ελληνική γλώσσα αποτελεί μία από τις προκλήσεις που θα θελήσει να αντιμετωπίσει η Ένωση τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, η επαφή με την τεχνογνωσία και το υλικό που δίνεται στα μέλη του διεθνούς ομίλου των Toastmasters International κέντρισε το ενδιαφέρον της Ένωσης, που με μεγάλη χαρά στήριξε την ίδρυση του ελληνικού παραρτήματος. Το σύστημα του ομίλου, που εφαρμόζεται τα τελευταία 85 χρόνια σε 113 χώρες, μπορεί σίγουρα να συμβάλει με ιδέες στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα μέλη της Ένωσης για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος διδασκαλίας της Ρητορικής στον χώρο της Εκπαίδευσης. To club αυτοπαρουσιάστηκε και στην ημερίδα μας στον ΙΑΝΟ. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και τις επερχόμενες συναντήσεις: www.ritoriki.gr