Συνάντηση Ομίλων Ρητορικής Τέχνης

Στον φιλόξενο και κατάμεστο χώρο του ΙΑΝΟΥ πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2010 η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Ρητορικής Τέχνης. Πανεπιστημιακοί, συντονιστές ομίλων και μέλη συναντήθηκαν για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας, ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του, τη σύγχρονη όψη της Ρητορικής. Το πολυπληθές ακροατήριο, αποτελούμενο κυρίως από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προερχόμενο κατά το 1/3 από σχολεία της επαρχίας, είχε την ευκαιρία να ακούσει ποικιλία απόψεων, πρακτικών και προτάσεων.

Τα κοινά σημεία όλων των ομιλητών ήταν τα εξής: η σύγχρονη ρητορική εκπαίδευση πρέπει να χαρακτηρίζεται από καθαρά παιδαγωγική διάσταση και να διαπνέεται και από την ηθική διαπαιδαγώγηση. Επίσης, όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν ότι η καλλιέργεια του προφορικού λόγου δεν πρέπει να προχωρά αποκομμένη από την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Έμφαση δόθηκε και στη διαμόρφωση άποψης και στην ενημέρωση που προσφέρει η ενασχόληση με τη Ρητορική και μάλιστα με το debate (για το συγκεκριμένο άθλημα, μάλιστα, προέκυψε ενδιαφέρουσα συζήτηση / αντιλογία σχετικά με τις δεξιότητες που αναπτύσσει). Η Ένωση Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων υπογράμμισε και τη σημασία που πρέπει να δίνεται και στην προετοιμασία ενεργών πολιτών με πολιτική συνείδηση. Ακούστηκαν, τέλος, χρήσιμες προτάσεις δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες παρουσιάστηκαν και ζωντανά στο δεύτερο μέρος της Συνάντησης από τα μέλη των Ρητορικών ομίλων.

Όλοι οι συμμετέχοντες, τα μέλη και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος θα μπορούν πολύ σύντομα να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν απόψεις και υλικό στο ηλεκτρονικό φόρουμ που ετοιμάζει η Ένωση.

Σύντομα θα μπορείτε να δείτε την 1η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Ρητορικής Τέχνης στην ιστοσελίδα του χορηγού επικοινωνίας openscience.gr

afisa 2010

Τελευταία ανακοίνωση: Synantisi_omilon3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: programma_synantisi_omilon