Συμπόσιο Φινλανδικού Ινστιτούτου για τη Ρητορική

STYLES OF POLITICAL THEORIZING:

EXPLORING CONCEPTS AND

RHETORICAL PRACTICES IN HISTORY

Symposium

Finnish Institute

Athens, 19-20.2.2009

Το πρόγραμμα του συμποσίου: politicaltheorizing_programme1