Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση βιβλιογραφίας για τη Ρητορική στη Βιβλιοθήκη της Ένωσης ή σε άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες

Οι σύγχρονες μορφές της Ρητορικής είναι η πρώτη κατηγορία που δημιουργήθηκε. Οι βιβλιοθήκες και η δυνατότητα δανεισμού θα προστεθούν σύντομα. Δείτε τον κατάλογο εγγραφών εδώ:  katalogos

Θα ακολουθήσει συγκέντρωση και ταξινόμηση βιβλιογραφίας για την κλασική ρητορική, την κριτική και δημιουργική σκέψη, το θέατρο στην εκπαίδευση κ.ά.


Βιβλιογραφική επιλογή για τη ρητορική και τη δημιουργική σκέψη (Βάλια Λουτριανάκη):

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ