Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση βιβλιογραφίας για τη Ρητορική στη Βιβλιοθήκη της Ένωσης ή σε άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.

Οι σύγχρονες μορφές της Ρητορικής είναι η πρώτη κατηγορία που δημιουργήθηκε. Οι βιβλιοθήκες και η δυνατότητα δανεισμού θα προστεθούν σύντομα. Δείτε τον κατάλογο εγγραφών εδώ:  katalogos

Θα ακολουθήσει συγκέντρωση και ταξινόμηση βιβλιογραφίας για την κλασική ρητορική, την κριτική και δημουργική σκέψη, το θέατρο στην εκπαίδευση κ.ά.

Advertisements